Generali Group
Quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên – Bảo hiểm Sức khỏe
Chào mừng quý khách đến Dịch vụ khách hàng trực tuyến - E-Services©!
Điều khoản và điều kiện sử dụng
Chính sách bảo mật
     
Đăng nhập
Hướng dẫn nhập số hợp đồng và mã số thành viên
Mật khẩu Đăng Ký hoặc Thiết lập lại mật khẩu
    Hướng dẫn sử dụng E-Services©
Hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Mẫu biểu "Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhóm"
 
 
Ghi chú: Đề nghị Quý khách thường xuyên thay đổi mật khẩu đề đảm bảo tính an toàn và bảo mật khi sử dụng.