Generali Group
Thiết lập lại mật khẩu
Vui lòng cung cấp thông tin sau để thiết lập lại mật khẩu:
Điều khoản và điều kiện sử dụng
Chính sách bảo mật
     
Đăng nhập
Hướng dẫn nhập số hợp đồng và mã số thành viên
Email Hướng dẫn nhập email
 
 
Trong trường hợp cần trợ giúp Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo đường dây nóng (08) 62887999 hoặc email theo địa chỉ info@generali-life.com.vn